Hackathon #GR18-onderzoeksdata: wat haal jij eruit?

Het #GR18-onderzoek leverde een massa interessante data op over de kiezers in de negen onderzochte gemeenten, hun mediagebruik en het effect daarvan op hun stemgedrag. Met deze data zijn nog veel meer vragen te beantwoorden dan we in het onderzoeksrapport konden doen.

Werp zelf een blik op de data

Daarom geven we je tijdens de #GR18-hackathon de kans om zelf of samen met ons naar de data te kijken. Kom met je laptop, vragen en inzichten en stort je op de data, of stel vragen aan de aanwezige data-analisten.

Meer over het onderzoek

Meer informatie over het onderzoek, alle resultaten en dossiers per gemeente vind je op svdj.nl/GR18