Presentatie onderzoek #GR18

Welke rol spelen lokale media bij de verkiezingen? Daarover gaat het grootschalige onderzoek #GR18. Rond de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart onderzocht het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek nieuwsgebruik, nieuwsaanbod en stemgedrag in negen gemeenten, van Amsterdam tot Smallingerland.

Minister Slob ontvangt rapport

Onderzoeker Quint Kik presenteert de resultaten van het onderzoek. Minister Arie Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt het rapport in ontvangst.

Meer over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met LJS Nieuwsmonitor, Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Windesheim. Meer informatie over het onderzoek, alle resultaten en dossiers per gemeente vind je op svdj.nl/GR18